پرسشنامه تعارض کار-خانواده

پرسشنامه, تعارض ,کار,خانواده,نت مه یر,ساعتهای کاری,وظایف خانوادگی,بروز مشکل,حرفه ای من,لیکرت,روایی,رضایت از زندگی,رضایت شغلی,تعارض نقش,ابهام ?|2044606|ti6
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پرسشنامه تعارض کار-خانواده را مشاهده می نمایید(نت مه یر،1996) این پرسشنامه دارای 10 سوال است که پنج سوال تعارض کار-خانواده (مانند ساعتهای کاری من، مانع از انجام وظایف خانوادگی ام می­شود) و پنج سوال تعارض خانواده-کار (مانند وظایف خانوادگی من، باعث بروز مشکل در انجام وظایف حرفه­ای من می&sh...